Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Poslanci MSZ

Mestské zastupiteľstvo 2018 - 2022

Mgr. Viera Wágnerová

Mgr. Viera Wágnerová


Volebný obvod: 1 - Bahenská, Beňovského, Cintorínska, Cyrila Gallaya, Čáčovská cesta, Dr. Milana Hodžu, K veterine, Kruhy, Ľudmily Križanovej, Martina Bartoňa, Miloslava Bibzu, Pri garážach, Škodáčkova, Športová, V uličke
Politická strana: nezávislá kandidátka
Facebook: / E-mail: wagnerova.se@gmail.com / Telefón: +421 902 857 030 /

Mgr. Ivana Mičová

Mgr. Ivana Mičová


Volebný obvod: 1 - Bahenská, Beňovského, Cintorínska, Cyrila Gallaya, Čáčovská cesta, Dr. Milana Hodžu, K veterine, Kruhy, Ľudmily Križanovej, Martina Bartoňa, Miloslava Bibzu, Pri garážach, Škodáčkova, Športová, V uličke
Politická strana: nezávislá kandidátka
Facebook: https://www.facebook.com/ivana.micova.94 / E-mail: ivanamicova284@gmail.com / Telefón: +421 907 591 776 /

Mgr. Filip Lackovič

Mgr. Filip Lackovič


Volebný obvod: 2 - Kalinčiakova, Železničná, Kasárenská, Palárikova, Tehelná
Politická strana: nezávislý kandidát
Facebook: https://www.facebook.com/filip.lackovic.79 / E-mail: lackovic.fil@gmail.com / Telefón: +421 907 682 048 /

Mgr. Peter Pastucha

Mgr. Peter Pastucha


Volebný obvod: 2 - Kalinčiakova, Železničná, Kasárenská, Palárikova, Tehelná
Politická strana: Spolu - občianska demokracia
Facebook: https://www.facebook.com/peter.pastucha.3557 / E-mail: mgrpeter9@gmail.com / Telefón: +421 905 820 161 /

PhDr. Miriam Madunická, PhD.

PhDr. Miriam Madunická, PhD.


Volebný obvod: 3 - Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Robotnícka
Politická strana: nezávislá kandidátka
Facebook: https://www.facebook.com/miriam.madunicka / E-mail: mmadunicka@azet.sk / Telefón: +421 903 570 938 /

Mgr. Ľubomír Štvrtecký

Mgr. Ľubomír Štvrtecký


Volebný obvod: 3 - Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Robotnícka
Politická strana: nezávislý kandidát
Facebook: / E-mail: stvrtecky.lubomir@rsms.sk / Telefón: +421 905 593 911 /

Mgr. Juraj Moravčík - od 5. 11. 2020 (12. MsZ)

Mgr. Juraj Moravčík - od 5. 11. 2020 (12. MsZ)


Volebný obvod: 3 - Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Robotnícka
Politická strana: nezávislý kandidát
Facebook: https://www.facebook.com/jurajmoravcik.sk/ / E-mail: jurajmoravcik@jurajmoravcik.sk / Telefón: +421 904 329 063 /

Ing. arch. Martin Čonka

Ing. arch. Martin Čonka


Volebný obvod: 3 - Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Robotnícka
Politická strana: nezávislý kandidát
Facebook: https://www.facebook.com/cecenec77 / E-mail: martin.conka77@gmail.com / Telefón: /

Mgr. Peter Hutta

Mgr. Peter Hutta


Volebný obvod: 4 - Hviezdoslavova, Hurbanova, Kolónia, Nám. oslobodenia, Továrenská
Politická strana: nezávislý kandidát
Facebook: https://www.facebook.com/Mgr-Peter-Hutta-poslanec-MsZ-Senica-1847730962009858/ / E-mail: huttaptr@gmail.com / Telefón: +421 905 544 973 /

RNDr. Ľubica Krištofová

RNDr. Ľubica Krištofová


Volebný obvod: 4 - Hviezdoslavova, Hurbanova, Kolónia, Nám. oslobodenia, Továrenská
Politická strana: Strana zelených Slovenska
Facebook: https://www.facebook.com/lubica.kristofova.1 / E-mail: kristofova.lubica@zupa-tt.sk / Telefón: +421 905 297 374 /

Mgr. Filip Planka

Mgr. Filip Planka


Volebný obvod: 4 - Hviezdoslavova, Hurbanova, Kolónia, Nám. oslobodenia, Továrenská
Politická strana: nezávislý kandidát
Facebook: https://www.facebook.com/filip.planka.9 / E-mail: planka.filip@gmail.com / Telefón: +421 940 654 251 /

Ing. Jarmila Barcaj Drinková

Ing. Jarmila Barcaj Drinková


Volebný obvod: 5 - J. Mudrocha, Sotinská 1345, 1421, 1474, 1592, Sv. Cyrila a Metoda, 2870, 2871, Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1349, 1350, Sadová, Sotinská 1373, 1475, 1589, 1590, 1591, Sv. Cyrila a Metoda 2872, 2873, Sv. Gorazda
Politická strana: nezávislá kandidátka
Facebook: https://www.facebook.com/jarmila.drinkova.1 / E-mail: jarmila.drinkova@gmail.com / Telefón: +421 907 776 526 /

Mgr. Vladimír Včelka

Mgr. Vladimír Včelka


Volebný obvod: 5 - J. Mudrocha, Sotinská 1345, 1421, 1474, 1592, Sv. Cyrila a Metoda, 2870, 2871, Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1349, 1350, Sadová, Sotinská 1373, 1475, 1589, 1590, 1591, Sv. Cyrila a Metoda 2872, 2873, Sv. Gorazda
Politická strana: Strana zelených Slovenska
Facebook: / E-mail: vcelakiki1@pobox.sk / Telefón: +421 915 959 064 /

Ľubomír Miča

Ľubomír Miča


Volebný obvod: 5 - J. Mudrocha, Sotinská 1345, 1421, 1474, 1592, Sv. Cyrila a Metoda, 2870, 2871, Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1349, 1350, Sadová, Sotinská 1373, 1475, 1589, 1590, 1591, Sv. Cyrila a Metoda 2872, 2873, Sv. Gorazda
Politická strana: Strana zelených Slovenska
Facebook: https://www.facebook.com/lubomir.mica.1 / E-mail: lubomir.mica60@gmail.com / Telefón: +421 905 347 154 /

Mgr. Miroslav Tehlár

Mgr. Miroslav Tehlár


Volebný obvod: 5 - J. Mudrocha, Sotinská 1345, 1421, 1474, 1592, Sv. Cyrila a Metoda, 2870, 2871, Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1349, 1350, Sadová, Sotinská 1373, 1475, 1589, 1590, 1591, Sv. Cyrila a Metoda 2872, 2873, Sv. Gorazda
Politická strana: Spolu - občianska demokracia
Facebook: https://www.facebook.com/miroslav.tehlar / E-mail: m.tehlar@gmail.com / Telefón: /

Mgr. Kristína Chudá

Mgr. Kristína Chudá


Volebný obvod: 6 - Hájska, Lúčna, Mesačná, Mlynská, Poľná, Potočná, S. Jurkoviča, Slnečná, Teplická, Veterná, L. Novomeského 1217, Sotinská 692, 693, 694, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, Rovenská, Štefana Pilárika, L. Novomeského 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216
Politická strana: nezávislá kandidátka
Facebook: https://www.facebook.com/kristie.chuda / E-mail: kristi.chuda@gmail.com / Telefón: +421 904 451 391 /

Bc. Michal Šúrek

Bc. Michal Šúrek


Volebný obvod: 6 - Hájska, Lúčna, Mesačná, Mlynská, Poľná, Potočná, S. Jurkoviča, Slnečná, Teplická, Veterná, L. Novomeského 1217, Sotinská 692, 693, 694, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, Rovenská, Štefana Pilárika, L. Novomeského 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216
Politická strana: nezávislý kandidát
Facebook: https://www.facebook.com/surek.michal / E-mail: michal.surek@gmail.com / Telefón: +421 917 461 735 /

Mgr. Lenka Búzková

Mgr. Lenka Búzková


Volebný obvod: 6 - Hájska, Lúčna, Mesačná, Mlynská, Poľná, Potočná, S. Jurkoviča, Slnečná, Teplická, Veterná, L. Novomeského 1217, Sotinská 692, 693, 694, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, Rovenská, Štefana Pilárika, L. Novomeského 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216
Politická strana: Strana zelených Slovenska
Facebook: / E-mail: lenka.buzkova@atlas.sk / Telefón: +421 918 484 593 /

Mgr. Petra Morávková

Mgr. Petra Morávková


Volebný obvod: 6 - Hájska, Lúčna, Mesačná, Mlynská, Poľná, Potočná, S. Jurkoviča, Slnečná, Teplická, Veterná, L. Novomeského 1217, Sotinská 692, 693, 694, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, Rovenská, Štefana Pilárika, L. Novomeského 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216
Politická strana: nezávislá kandidátka
Facebook: https://www.facebook.com/petra.samkova.71 / E-mail: pmoravkova4@gmail.com / Telefón: +421 915 895 115 /

MUDr. Martin ČULEN

MUDr. Martin ČULEN


Volebný obvod: 7 - Štefánikova 696, 701, 702, 703, 704, 725, 726, 1377, 1598, Hollého, Komenského, Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 1441, 1559, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 722, 3013, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Politická strana:
Facebook: / E-mail: hankokai@gmail.com / Telefón: 0911271997 /

Ing. Roman Sova

Ing. Roman Sova


Volebný obvod: 7 - Štefánikova 696, 701, 702, 703, 704, 725, 726, 1377, 1598, Hollého, Komenského, Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 1441, 1559, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 722, 3013, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Politická strana: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
Facebook: https://www.facebook.com/roman.sova.5 / E-mail: sovaroman@stonline.sk / Telefón: +421 905 387 081 /

Ing. Ľubica Vyletelová

Ing. Ľubica Vyletelová


Volebný obvod: 7 - Štefánikova 696, 701, 702, 703, 704, 725, 726, 1377, 1598, Hollého, Komenského, Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 1441, 1559, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 722, 3013, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Politická strana: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
Facebook: https://www.facebook.com/lubica.vyletelova / E-mail: vyletelova.lubica@damposro.sk / Telefón: +421 904 127 273 /

Ing. Pavol Kalman

Ing. Pavol Kalman


Volebný obvod: 7 - Štefánikova 696, 701, 702, 703, 704, 725, 726, 1377, 1598, Hollého, Komenského, Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 1441, 1559, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 722, 3013, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Politická strana: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
Facebook: https://www.facebook.com/pavol.kalman / E-mail: pavol.kalman@gmail.com / Telefón: /

Mgr. Marta Štítna

Mgr. Marta Štítna


Volebný obvod: 7 - Štefánikova 696, 701, 702, 703, 704, 725, 726, 1377, 1598, Hollého, Komenského, Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 1441, 1559, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 722, 3013, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Politická strana: Strana zelených Slovenska
Facebook: https://www.facebook.com/martapavlovcinova.stitna / E-mail: marta.stitna@gmail.com / Telefón: +421 915 757 232 /

Ivan Paveska

Ivan Paveska


Volebný obvod: 8 - Brestové, Kunov
Politická strana: nezávislý kandidát
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011798053146 / E-mail: paveskaivan@gmail.com / Telefón: +421 917 378 902 /

Mgr. Pavol Krutý - vzdal sa mandátu poslanca 4. 9. 2020

Mgr. Pavol Krutý - vzdal sa mandátu poslanca 4. 9. 2020


Volebný obvod: 3 - Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Robotnícka
Politická strana: nezávislý kandidát
Facebook: https://www.facebook.com/pavolkrutyfanpage/ / E-mail: me@palikruty.com / Telefón: +421 905 242 182 /

Mgr. Martina Otrísalová - vzdala sa mandátu ku dňu 28. 10. 2021

Mgr. Martina Otrísalová - vzdala sa mandátu ku dňu 28. 10. 2021


Volebný obvod: 7 - Štefánikova 696, 701, 702, 703, 704, 725, 726, 1377, 1598, Hollého, Komenského, Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 1441, 1559, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 722, 3013, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Politická strana: nezávislá kandidátka
Facebook: https://www.facebook.com/martina.otrisalova.1 / E-mail: martina.otrisalova.senica@gmail.com / Telefón: /

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!